Những khách hàng đã đăng ký thẻ GAICA nhưng chưa nhận được thẻ là do hồ sơ chưa đầy đủ. Xin hãy kiểm tra lại những mục ghi dưới đây.

Sau khi bổ sung giấy tờ còn thiếu sẽ nhận được thẻ GAICA.

 

Thẻ thanh toán quốc tế GAICA – đăng ký nhanh, sử dụng thuận tiện

 

 

Image result for GAICA

【①】Sau khi đăng ký, chưa upload giấy tờ cần thiết

Giấy tờ cần cho đăng ký có ít nhất 2 loại.

Bạn đã upload 2 loại đó chưa?

Nếu chỉ upload thẻ lưu trú hay hộ chiếu thì vẫn chưa đầy đủ.

Giấy tờ cần thiết

Bản sao (bản gốc) thẻ cư dân hoặc giấy chứng minh các mục ghi thẻ cư dân

Một trong những mục ghi dưới:

Bằng lái xe

Hộ chiếu

Thẻ lưu trú

Chứng minh thư người vĩnh trú đặc biệt

Chứng minh thư lý lịch lái xe

Địa chỉ đăng ký khác với địa chỉ hiện tại nên không hoàn tất đăng ký được, hoặc thư báo thông tin không đầy đủ bị gửi trả lại.

Sau khi nhận thẻ cư dân, bạn có chuyển nhà không?

Nếu có chuyển nhà, phải chuyển thẻ cư dân theo.

Xin hãy xác nhận lại địa chỉ sinh sống hiện tại với địa chỉ trên thẻ cư dân.

Trường hợp địa chỉ đăng ký và địa chỉ trên giấy tờ upload có sự khác nhau do chuyển chỗ ở

Nếu địa chỉ điền trong đơn đăng ký với địa chỉ ghi trong giấy tờ cần thiết đã nói đến ở trên có sự khác nhau, hãy xác nhận với địa chỉ ghi trong các loại giấy tờ ghi dưới đây và upload. (trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp phát)

Phiếu thu thuế quốc gia, thuế địa phương, hoặc giấy chứng minh thuế

Phiếu thu bảo hiểm xã hội

Hóa đơn chi phí tiện ích công cộng (của công ty điện lực, cục cấp nước, công ty gas, NHK, điện thoại cố định,…)

Trong đó hóa đơn các chi phí công cộng là đơn giản nhất.

Hãy trình xuất hóa đơn khi trả tiền điện.

Hãy kiểm tra lại phần địa chỉ ghi lúc đó.

 

Apply Now