Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part6〜10)

Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part6〜10)     ↓ Part1〜5はこちらから Thàn … 続きを読む Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part6〜10)