Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part16〜21)

Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part16〜21)     ↓ Part1〜5はこちらから Thà … 続きを読む Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part16〜21)