Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part16〜21)

↓ Part1〜5はこちらから Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part1〜5)   ↓ Part6〜10はこ … 続きを読む Thành ngữ trong tiếng Nhật Nét tương đồng với thành ngữ Việt  35選(Part16〜21)