Internship Interview Vol.1 学生レベルから一歩抜け出すために(Vietnamese)

  Tôi là Kurakata, thành viên ban biên tập WABISABI-JAPAN. Hôm nay tôi sẽ phỏng vấn bạn Kohei Miyata, thự … 続きを読む Internship Interview Vol.1 学生レベルから一歩抜け出すために(Vietnamese)