Job-Hunting Interview Vol.1 技術のわかるマネージャーになりたい!(Vietnamese)

  Tôi là Kurakata của Ban Biên tập của WABISABI-JAPAN. Hôm nay tôi xin phép được phỏng vấn anh Nguyễn Việ … 続きを読む Job-Hunting Interview Vol.1 技術のわかるマネージャーになりたい!(Vietnamese)