hật Bản  文字

 

 

 

Shodo-Bộ môn nghệ thuật thư pháp đặc sắc Nhật Bản  書道とは?

 

Kiểu viết thư pháp chính

 

KAISHO

 

 

楷書-Kaisho có nghĩa là viết theo lối chân phương, là thư pháp được viết theo kiểu vuông, là kiểu viết nhập môn của bộ môn nghệ thuật thư pháp. Người mới bắt đầu đều phải luyện viết kiểu này hàng ngày.

Đây chính là một kiểu viết thư pháp rất tốt trong việc tạo nền tảng cho những người mới bắt đầu sử dụng bút lông để viết chữ thư pháp.

Trong phong cách Kaisho, mỗi nét chữ được viết ra với sự cẩn thận, tỉ mỉ và rõ ràng, tạo được kiểu thư pháp theo lối chữ in mà chúng ta có thể nhìn thấy trên các tờ báo.

 

 

 

 

 

Gyousho

 

 

行書ーGyousho mang một nghĩa đen đó là viết thư pháp theo kiểu nhanh, đây chính là phong cách viết nửa chữ thảo trong thư pháp Nhật. Đây là cách viết mà hầu hết mọi người đều sử dụng nhiều trong ghi chú.

Hơn thế nữa, đây chính là phong cách mà các nét chữ được viết rời rạc theo phong cách Kaisho kết hợp với nhau tạo thành phong cách viết lưu loát và có phần trôi chảy hơn.

Chữ viết theo phong cách này thường rất phổ thông và dễ đọc hơn đối với đại đa số tầng lớp tri thức ở Nhật Bản.

 

 

 

 

 

Sousho

草書-sousho với ý nghĩa là viết bằng chữ thảo trôi chảy, hay còn gọi là kiểu thư pháp nhiều nét trong các kiểu viết thư pháp của Nhật Bản.

Với kiểu viết thư pháp như thế này, người đọc rất khó đọc bởi lẽ các nhà thư pháp hiếm khi cho phép bút lông của mình rời khỏi giấy để có được nét chữ thanh nhã và nhanh hơn.

Chỉ có những người học và tìm hiểu về kiểu thư pháp này mới có thể dễ dàng đọc được nguyên bản thể thư của nó.

Thẻ thanh toán quốc tế GAICA – đăng ký nhanh, sử dụng thuận tiện

【留学生必見】インターンシップとは何か?(Vietnamese)